Till första sidan

Psykosyntesterapi och Konsultation

Det berättas att Freud kontaktade Roberto Assagioli för att be honom introducera psykoanalysen i italienska medicinska sammanhang. Assagioli lär ha svarat;

"Min bäste dr. Freud, det ska jag göra med förtjusning. Ni måste emellertid veta att jag måste göra några smärre justeringar i era teorier, om jag skall kunna lära ut dem. Ni säger att människan är som ett hus med en källare och ett våningsplan. I mitt teoretiska hus finns det inte bara en källare och ett våningsplan. Det finns också en mellanvåning, en övervåning, ett soltak och en hiss."

Hur vill du egentligen leva ditt liv?

Vardagens utmaningar, relations- och personlig problematik, arbetsliv, existentiella livsfrågor, själens längtan, din upplevelse av mening och syfte i tillvaron.

Våra primära svårigheter och sår uppstår i bristfällig relation och behöver läkas/helas genom relation. Ingen utveckling eller transformation sker utan det mänskliga mötet, där vi känner oss villkorslöst respekterade som hela individer. Med min bakgrund och mångåriga yrkeserfarenhet har jag tillgång till en mångfald av kreativa metoder, förutom det väsentliga samtalet. Den personliga relationen mellan klient och terapeut är alltid det helt avgörande. Du är varmt välkommen att ta kontakt för frågor och tidsbokning!

Mottagning på Bondegatan 72, nära Vita Bergsparken, Södermalm.

Om psykosyntes

Psykosyntes är en utvecklingsmodell och ett terapeutiskt förhållningssätt som formulerades av den italienske psykiatern Roberto Assagioli - och den tillhör den transpersonella inriktningen inom psykologin. Psykosyntesen har många användningsområden, såsom bl.a. vård, undervisning, organisationsutveckling, näringsliv, konstnärligt och annat kreativt arbete, konfliktlösning, samt inte minst eget självförverkligande. Den används också som terapiform, såväl individuellt som i grupp, för att frigöra kraft och medvetenhet, uppnå läkning och för att ta tillvara utvecklingsresurser hos människor.

Psyket eftersträvar syntes d.v.s. i varje människa finns en grundläggande drivkraft mot helande, mognad och växt. Psykosyntes handlar om att kunna vara i kontakt med sitt centrum - sitt jag - och därigenom kunna integrera motstridiga impulser. På längre sikt kan psykosyntes också handla om att finna ett större/djupare centrum inombords - ett Själv - som går bortom den begränsade personligheten.

Psykosyntesterapeutens uppgift är att stödja, befrämja och stimulera denna naturliga process genom att ge klienten möjlighet och redskap att upptäcka, utforska, utmana och utveckla sin egen inre potential. I det terapeutiska eller pedagogiska arbetet kan ett flertal tekniker utöver samtal användas - t.ex. gestalttekniker, vägledda inre bilder, dröm -och symbolarbete, fri teckning, skrivtekniker, rörelse, röst m.m.

Psykosyntesprocessen omfattar således hela människan - kropp, känsla, intellekt och själ (eller den transpersonella dimensionen d.v.s. människans kapacitet att transcendera personligheten).

Fördjupningstexter

Artikel 1: Vem söker sig till psykosyntesterapi?
Artikel 2: När vårt patos tenderar till patologi
Artikel 3: Psykologins vardagliga mysterieskola
Artikel 4: Centrala begrepp - en ordlista
Artikel 5: Vem var Roberto Assagioli?
Artikel 6a: Bli Den Du Är - ett psykosyntesterapeutiskt förhållningssätt
Artikel 6b: Att mötas i session - det bifokala seendet
Artikel 6c: Självets syfte genom personlighetens motivation
Artikel 6d: Då smärtans motivation övergår i viljans intention

 

EnTeLeKi
Erstagatan 24, 2 tr, S-116 36 Stockholm
Tel/fax: 08 - 644 37 26

E-post:
info@enteleki.com