Till första sidan

Kreativ Kommunikation

och Presentationsteknik

"Solen skiner inte på oss, utan i oss. Floderna strömma inte förbi, utan genom oss och sänder rysningar, ilningar, darrningar genom varje cell och fiber i vår kropp, och får den att sväva och sjunga."

(Muir)

Dynamisk KRAFT genom vital FORM

Syfte

Att medvetandegöra, reflektera kring samt aktivt undersöka/träna kommunikation och framställningskonst.

Målsättning

Att varje kursdeltagare, utifrån sina egna förutsättningar,skall kunna vara "sig själv i rampljuset". Att låta kreativt mod, uttryckslust och teknisk kunnighet överstiga inre/yttre hinder och så småningom förlösa outnyttjade resurser.

Innehåll

Vi kommer bl.a. att undersöka

 • Vilka är de fundamentala förutsättningarna för att levande, dynamisk och ömsesidig kommunikation alls skall uppstå ?
 • Vad är det vi medvetet upplever eller omedvetet registrerar under ett personligt möte eller framför en publik ?
 • Hur kan vi omvandla våra motstånd/blockeringar/ängslan och använda dem som kreativa begränsningar , således tillåta dem att befrämja inspirationen ?
 • Att finna en centrerad närvaro i vårt instrument (kropp/röst/sinnesnärvaro), i rummet och inom "kommunikationsflödet mellan sändare och mottagare."
 • Att återerövra tillgången till kroppens och röstens språknyanser. Att ge en "hel gestalt" till vår kommunikation och förkroppsliga vårt budskap.
 • Att ha tillgång till sin röst, finna sitt personliga röstläge, att kunna göra sig hörbar och nyanserad utan ansträngning.
 • Verbal och ickeverbal kommunikation, inre och yttre kroppsspråk i samklang eller "läckage" av dubbla budskap.
 • Att nå ut "över rampen" energimässigt i ett möte eller under ett framträdande inför publik. Att kunna hantera nervositet och använda den till en konstruktiv angelägenhetsladdning.
 • Att kunna ha en vitaliserande och icke dränerande inverkan på oss själva och andra. Skillnaden mellan att behärska eller kontrollera, att bemöta eller manipulera den kreativa energin i mötet med oss själva eller andra.
 • Uttrycksglädjen i att vilja/kunna anta rollen som protagonist. Att nå kontakt med sin egen autentiska auktoritet utan att behöva "styla" sig - till det eventuella priset av att "gå ur" sin egen integritet.
 • Sist men inte minst; Humor är en allvarlig historia… Den kan användas som en transformerande kraft, uttrycka äkta och energialstrande entusiasm - eller förvrängas till en försvarsmekanism eller t.o.m. maktmissbruk. Den kan ha en positiv distanseringseffekt eller skapa antagonism och separation.

I engelsktalande sammanhang kan man summera det ovanstående i uttrycket "To walk my talk and enjoy doing my being…"

Arbetsformer och pedagogik

Kortfattad teori varvas med enkla upplevelsebaserade övningar t.ex. avspänning/fokusering, visualisering och association, kroppsmedvetenhet, röst/talteknik, rollspel och improvisation. Kommunikationsövningarna byggs upp stegvis från hela cirkeln, parvis samt individuella framträdande inför och tillsammans med gruppen. Tillfälle ges till att ge varandra feedback, inspiration, support samt konsten att ge konstruktiv, kreativitetsbefrämjande kritik och uppmuntran.

Det finns många varierande sätt att träna kommunikation…; med och/eller utan text, olika ämnen situationer, språk etc. Alla seminarier ter sig annorlunda utifrån deltagaranas specifika behov och verksamhet. Kursledaren serverar förslag på kreativa utmaningar - kursdeltagarna uppmanas även att ta med eget material - som inger inspiration och som representerar den vardagliga verkligheten.

 

EnTeLeKi
Erstagatan 24, 2 tr, S-116 36 Stockholm
Tel/fax: 08 - 644 37 26

E-post:
info@enteleki.com