Till första sidan

från inspirerad kraft till ökad effektivitet

Kreativitet leder utvecklingen framåt och arbetslivet ställer idag allt större krav på vår kreativa förmåga. Genom vår kreativitet kan vi utveckla produkter, tjänster och företag samt förbättra kommunikationsförmågan inom och mellan grupper och individer.

Kreativitet är förmågan att hitta lösningar på problem som inte har en förutsägbar lösning. Problematik som redan har färdiga lösningar kräver endast beprövad erfarenhet – och problem som har givna lösningar kan lösas av maskiner. Kreativitet är innovationskraft och innebär även förmågan att kunna se gamla situationer och uppgifter i ett nytt perspektiv. Förmågan till kreativitet är det mest utmärkande hos människan. En del har denna egenskap mer uttalad – hos andra lever den slumrande eller t.o.m. förnekad. Vår kreativitet kan alltid "återupplivas" – den vill inget hellre!

En kreativt kompetent person/medarbetare kan alltid välja att vara inspirerad och har lärt sig att samarbeta med den kreativa processen i sin vardag och arbetsliv.

Kreativ Kompetens är ett aktivt seminarium med fokus på deltagarnas egna upplevelser. Kreativa processer varvas med kortfattad teori och gemensamma reflektioner. Kerstin Elfving, Kommunikation- och Kreativitetskonsult inleder seminariet med – inspirerad kraft – hur vi kan använda vår personliga kommunikation, rösten och kroppens uttryck, för att skapa (sam)arbetsglädje och nå fram med budskap och uppsatta mål. Seminariet övergår sedan till handlingskraftens förmåga till – ökad effektivitet – där Mia Malcyone, Formgivare, Konstnär och Kreativitetskonsult leder gruppen genom experimentella uppgifter där vi materialiserar våra tankar i konkret handling.

Vi tränar såväl individen som gruppens kreativa förmågan att:

...kunna vara sig själv (autentisk närvaro) och använda sin inre mångfald inom den professionella rollen.

...med engagemang kunna fokusera på sina arbetsuppgifter för ökad effektivitet och måluppfyllelse.

...utmana sina egna begränsningar och våga ta kreativa risker.

...samarbeta med individer och grupper genom egenansvar och ökad kommunikation i klarspråk.

...hantera och omvandla motgångar, konflikter och frustration till konstruktiv förändring och nya möjligheter.

...vara förankrad i sina emotioner och därmed få tillgång till genuin viljekraft och flexibel tankeförmåga.

...kunna behärska den kreativa processens stadier och villkor.

Ytterligare tankar kring ett kreativt förhållningssätt...

Självfallet behöver vi ha tillgång till en realistisk omvärldsanalys och bedöma våra kreativa initiativ inom en kollektiv kontext. Dock – det är förödande för innovationskraften när våra normer fungerar som en hämmande trygghetszon. Normer är per definition förutsägbara, konventioner upprepar och kopierar gängse etablerade mönster.

Keith Johnstone – en modern fader inom improvisationskonsten – talar om att vi alla innerst inne bär på den kreativa kraftens friska "galenskap" men är rädda för att sticka ut som onormala.

Tony Buzan – (mannen som etablerade mindmap-tekniken), är en förgrundsgestalt när det gäller att överföra hjärnforskningens rön till praktisk tillämpning. Han säger, apropå att utveckla vår flexibilitet, originalitet och kreativa intelligens:

"Flexibilitet när det gäller kreativt tänkande påminner i hög grad om fysisk flexibilitet. Det innebär att hjärnan och tankarna utan ansträngning kan röra sig i alla möjliga riktningar. Kreativ originalitet handlar om hur annorlunda, hur speciellt, hur unikt, hur ovanligt och hur långt från det normala ditt tänkande verkligen befinner sig."

(Tony Buzan)

Han fortsätter vidare:

"När du funderar över "originalitet" är det värt att fundera över ordet "excentrisk". Vad betyder "excentrisk" egentligen ? "Ex", bort från, "centrisk", mitten. Så en excentrisk person är helt enkelt en person som befinner sig "långt från mitten", dvs inte är normal.

En normal person ser ofta saker bara från en utgångspunkt – vanligen sin egen. Det kreativa geniet kan se saker från ett oändligt antal perspektiv, vinklar och utgångspunkter. När det gäller kreativt tänkande är hela tanken den att man inte ska vara normal!"

Det tillhör, med andra ord, vår naturliga potential att vara kreativt gränsöverskridande för att erövra en konstruktiv utveckling.

 

EnTeLeKi
Erstagatan 24, 2 tr, S-116 36 Stockholm
Tel/fax: 08 - 644 37 26

E-post:
info@enteleki.com