Till första sidan

Vision, företagskultur och företagssjäl

"Det viktigaste inslaget i en övergripande vision är något som vi kan kalla för själ."
Mihaly Csikszentmihalyi

Själen är tillgänglig i jagets kreativa centrum, såväl inom en individ eller en grupp, som inom ett företag eller en organisation. Själen kan man inte ta på – och ändå upplever vi den, påtagligt. Det handlar om den där odefinierbara känslan av att känna sig vitaliserad eller dränerad av sin arbetsdag… Ger arbetet skäl till meningsfullt engagemang och påverkan eller blir det ett jobb som stjäl energi men som försörjer dig?

Kort sagt: Finns det en företagssjäl inom företagskulturen- och ”hur gör den sig synlig?” "Symtom" på en levande företagssjäl återfinns i den "spirit" som genomsyrar företagets "kropp och psyke". Några påtagliga ledtrådar är arbetets vision, gemenskap, glädje samt graden av inspiration.

Företagssjälen reflekteras i företagskulturen; dess grundläggande identitet, övergripande syfte, värderingar och etik. Företagssjälen upplevs som den utvecklande komplexitet och den vitaliserande essens som försörjer alla inblandade med en ansvarsfull medvetenhet.

Företagssjälen reflekteras i den visionära energi som en organisation investerar i den målsättning som når bortom att hålla det egna systemet växande. Företagssjälen upplevs som den dynamiska harmoni och det vitala svängrum som uppstår när alla medarbetare investerar sin psykiska energi i ett gemensamt mål som upplevs som meningsfullt och mödan värt.

Arbetsgemenskapen är och blir påtaglig i varje blick, varje tonfall, varje handslag. Den hörs i kommunikationsflödet och den syns i kroppsspråket. Den ger impulser till förnyad kraft genom varje stund av entusiastisk vilja, varje tålamodskrävande prövning, varje svårt beslut, varje lärorikt nederlag och varje arbetsseger.

Arbetsglädjen innebär inte nödvändigtvis att det alltid är ”kul på jobbet” – men bidrar till och förstärker en bärande livsglädje. Den är märkbar i den atmosfär som möter oss på tröskeln till varje ny morgon och resonerar i efterklangen vid varje arbetsdags slut. Personal, kunder m.fl. brukar säga att företagssjälens grad av arbetsglädje sitter i väggarna men sträcker sig långt utöver rummet. Den är tidlös men den kommer alltid i tid – och den ger mer tid än den tar. Den uttrycker det omätbara men är tydlig i varje enskilt resultat.

Inspiration är den besjälade närvaro som fyller oss då vi är fritt förankrade i tillhörighet och upplever oss som mest levande. Då vi upplever oss behövda, önskade, kallade, utmanade och motiverade. Då kreativiteten känns självklar och innovation är oundviklig.

Tillbaka
Nästa

 

EnTeLeKi
Erstagatan 24, 2 tr, S-116 36 Stockholm
Tel/fax: 08 - 644 37 26

E-post:
info@enteleki.com