Till första sidan

Var kreativ, människa!

Hur kan vi i vår vardag väcka inspirationen och använda den till ett kreativt arbetsliv och ett innovativt entreprenörskap?

Astrid och Alex med sina olika och kompletterande ingångar i kreativiteten demonstrerar en mångfacetterad bredd i ämnet.

Kerstin Alex Elfving
är konsult och kursledare i Kreativ Kommunikation.
Hon är även verksam som röst/teaterpedagog, terapeut och coach.
www.enteleki.com

Astrid Ståhlberg
är kreativitetspedagog och entreprenör.
Hon arbetar med person- och samhällsutveckling med ett mångkulturellt perspektiv.
www.astridstahlberg.se

Kontakta oss för samarbete i längre eller kortare uppdrag. Vi samarbetar med MACE Speakers, 0157-300 25 info@macespeakers.com, www.macespeakers.com

Tillbaka
Nästa

 

EnTeLeKi
Erstagatan 24, 2 tr, S-116 36 Stockholm
Tel/fax: 08 - 644 37 26

E-post:
info@enteleki.com