Till första sidan

Tankar kring kreativ intelligens, originalitet och flexibilitet

Självfallet behöver vi ha tillgång till en realistisk omvärldsanalys och bedöma våra kreativa initiativ inom en kollektiv kontext. Dock – det är förödande för innovationskraften när våra normer fungerar som en hämmande trygghetszon. Normer är per definition förutsägbara, konventioner upprepar och kopierar gängse etablerade mönster.

Keith Johnstone – en modern fader inom improvisationskonsten – talar om att vi alla innerst inne bär på den kreativa kraftens friska "galenskap" men är rädda för att sticka ut som onormala.

Tony Buzan – (mannen som etablerade mindmap-tekniken), är en förgrundsgestalt när det gäller att överföra hjärnforskningens rön till praktisk tillämpning. Han säger, apropå att utveckla vår flexibilitet, originalitet och kreativa intelligens:

"Flexibilitet när det gäller kreativt tänkande påminner i hög grad om fysisk flexibilitet. Det innebär att hjärnan och tankarna utan ansträngning kan röra sig i alla möjliga riktningar. Kreativ originalitet handlar om hur annorlunda, hur speciellt, hur unikt, hur ovanligt och hur långt från det normala ditt tänkande verkligen befinner sig."

(Tony Buzan)

Han fortsätter vidare:

"När du funderar över "originalitet" är det värt att fundera över ordet "excentrisk". Vad betyder "excentrisk" egentligen ? "Ex", bort från, "centrisk", mitten. Så en excentrisk person är helt enkelt en person som befinner sig "långt från mitten", dvs inte är normal.

En normal person ser ofta saker bara från en utgångspunkt – vanligen sin egen. Det kreativa geniet kan se saker från ett oändligt antal perspektiv, vinklar och utgångspunkter. När det gäller kreativt tänkande är hela tanken den att man inte ska vara normal!"

Det tillhör, med andra ord, vår naturliga potential att vara kreativt gränsöverskridande för att erövra en konstruktiv utveckling.

Tillbaka

 

EnTeLeKi
Erstagatan 24, 2 tr, S-116 36 Stockholm
Tel/fax: 08 - 644 37 26

E-post:
info@enteleki.com