Till första sidan

Kreativitet i organisationen

" Vad som styr människors kreativitet är idag ganska väl beskrivet. Ändå väljer ofta företagen att organisera arbetet på ett sätt som direkt motverkar kreativitet och innovation. Inte bara i ekonomisk kris utan även mitt i en högkonjunktur."

Jan Forslin, psykolog och professor i industriell arbetsvetenskap vid KTH i Stockholm

Har ni någonsin hört talas om ett skyddsombud som stängt av en arbetsplats pga. bristande kreativitet, intellektuell torftighet, rationell förutsägbarhet normaliserad intill välfungerande stagnation, oinspirerande arbetsklimat eller arbetsrelationer utan fördjupande engagemang Nej – så sker inte. Kanske gör man istället någonting underhållande för personalen eller rent av hyr in en konsult för en tillfällig inspiration. Gott och väl. Och - så småningom fungerar det som vanligt igen.

Vi sägs leva i innovationssamhället och kreativiteten framhålls som ett väsentligt och lönsamt värde…dock prioriteras den sällan som en grundläggande och bärande ingrediens. När kraven ökar och resurserna minskar finns en tendens att effektivisera på ett kontraproduktivt sätt – man avstår från att tillåta ett kreativt utrymme – just när man skulle behöva det som mest. Nödlösningar leder inte till nyskapande, endast kortsiktig överlevnad och negativ stress.

En kreativt fungerande organisation har byggt in ett kreativitetsalstrande förhållningssätt i produktionsvillkoren och i det vardagliga arbetsklimatet.

Kreativitet kan inte manipuleras fram vid enstaka tillfällen, reducerad till att fungera som endast problemlösning. Däremot kan varje medarbetare lära sig att aktivera, öva upp och rikta sin potential till kreativ kompetens – en organiskt innovativ rörelseenergi alstras som med tiden kan genomsyra hela organisationen. Det unikt mänskliga har aldrig inneburit en större konkurrenskraft.

En kreativt fungerande organisation kännetecknas av en balanserad och dynamisk prestationsförmåga, även under hård belastning. En inspirerad organisation fungerar som en musicerande orkester; man behärskar konsten att kunna ge, ta emot och återge impulser d.v.s. ett kreativt kommunikationsflöde som befrämjar och förnyar sitt sammanhangs syfte. Fil.doktor Farida Rasulzada har uppmärksammats för sin vetenskapliga forskning som tar fram slående uppgifter hur kreativt fungerande organisationer och företag inte bara är rent ekonomiskt lönsamma utan även har en markant god personalhälsa. Att ta ansvar för att skapa kreativa förutsättningar skapar en lönsam spiral, såväl för företagets målsättning som för individens välbefinnande.

Den som är verksam i ett kreativt flöde upplever sin förmåga till inspiration som en belöning i sig (s.k. flow) – vilket i sin tur leder till effektivitet och lönsamma resultat.

Tillbaka
Nästa

 

EnTeLeKi
Erstagatan 24, 2 tr, S-116 36 Stockholm
Tel/fax: 08 - 644 37 26

E-post:
info@enteleki.com