Till första sidan

Vad är nyttan med seminarier i kreativ/innovativ kompetens?

Kreativitet leder utvecklingen framåt och kravet på kreativ/innovativ kompetens ökar alltmer i arbetslivet. Vinsterna är förbättrade teamwork, vidareutveckling av produkter och tjänster, inspirerande arbetsklimat, väl fungerande kommunikation och personal med framåtanda.

Kreativitet är innovationskraft som innefattar förmågan att hitta lösningar på problem som inte har en förutsägbar lösning. Problematik som redan har färdiga lösningar kräver endast beprövad erfarenhet - och problem som har givna lösningar kan lösas av maskiner.

Kreativitet innebär även förmågan att kunna se befintliga situationer och uppgifter i ett nytt perspektiv. Kreativitet är det mest utmärkande hos människan. En del har denna egenskap mer uttalad – hos andra är den slumrande eller t.o.m. förnekad. Varje individ kan lära sig att aktivera, öva upp och rikta sin kreativitet. En kreativt kompetent person ser möjligheter, är innovativ och målinriktad samt har en tydlig och inspirerande kommunikationsförmåga.

Vi tränar såväl individen som gruppen att:

...kunna vara sig själv (autentisk närvaro) och använda sin inre mångfald inom den professionella rollen.

...med engagemang kunna fokusera på sina arbetsuppgifter för ökad effektivitet och måluppfyllelse.

...utmana sina egna begränsningar och våga ta kreativa risker.

...samarbeta med individer och grupper genom egenansvar och ökad kommunikation i klarspråk.

...hantera och omvandla motgångar, konflikter och frustration till konstruktiv förändring och nya möjligheter.

...vara förankrad i sina emotioner och därmed få tillgång till genuin viljekraft och flexibel tankeförmåga.

...kunna behärska den kreativa processens stadier och villkor.

Tillbaka
Nästa

 

EnTeLeKi
Erstagatan 24, 2 tr, S-116 36 Stockholm
Tel/fax: 08 - 644 37 26

E-post:
info@enteleki.com