Till första sidan

Vem är Elfving?

Kerstin Alex Elfving är kommunikationskonsult, diplomerad psykosyntesterapeut, kreativ coach och röstpedagog. Parallellt med klientmottagningen arbetar hon som konsult och kursledare med uppdrag inom näringsliv, organisationer etc.

Kort bakgrundshistorik: 1980talet scenskola/dramapedagog och sångstudier. Arbetade med skådespeleri, dramapedagogik, poesi och sångframträdanden. Inkluderade sedermera waldorfpedagogik samt dipl. ledare i Source Work & Ceremonial performance (en form av transformationsdrama där man bl.a. använder improvisationstekniker, rituell teater och röstgestaltning). Fr.o.m. 90talet Intresset för scenkonst fokuseras alltmer till livets eget drama som överträffar allt som kan framställas på en scen. Börjar ta uppdrag som kommunikationskonsult 93, dipl. psykosyntesterapeut 95 (Psykosyntesakademin), startar soloföretaget EnTeLeKi samt klientmottagning 96. Fortbildar sig till transpersonell terapeut 00 (NITS-Nordic Institute for Art and Transpersonal Studies).

2012 års Margo Russell Stipendium tilldelas Kerstin Alex Elfving

Kerstin tilldelas stipendiet för att hon på sitt mycket personliga och färgstarka sätt under många år varit verksam förutom som psykosyntes-terapeut även som föreläsare, pedagog, coach och konsult.

Kerstin arbetar med känslig närvaro på sitt unika kreativa sätt där hon förenar psykosyntesen med skådespelarens och scenkonstnärens erfarenhet och kunskap. Ett arbete där kroppen och inte minst rösten har en framträdande roll.

Hennes metod lever upp till och förnyar psykosyntesens helhetstänkande där kropp, känsla och tanke förenas. Och där rösten kanske kan utvecklas från personlighetens till Självets sång.

Med stort personligt mod, humor, skärpa och passion har Kerstin förmedlat sin syntes av psykosyntes, kreativitet och kommunikation till små och stora företag där den andliga dimensionen annars inte alltid har en given plats.

     Eva Falck
     Rektor
     PsykosyntesAkademin

Exempel på uppdragsgivare:
     Arbetsförmedlingen
     Blå timmen
     Deva Center
     Ericsson
     Finsam (finansiell samordning
     för rehabilitering)
     Försäkringskassan
     Företagarna
     KTH
     Konstakademin
     Mediagruppen
     MSD - läkemedelsföretag
     Nei Jing akademin
     NorrlandsExpo
     RKB Assistans
     Sida
     Socialförvaltningen
     Storstockholms Lokaltrafik
     Svensk Form
     Svensk Inkasso
     Toastmasters International
     Vattenfall
     Psykosyntesakademin
     Uppsala Universitet

Feedback från de olika kurserna:

Elfving är en suveränt duktig och inspirerande föreläsare och kursledare. Fantastiskt mycket fakta och nyttiga tips varvas med tydliga exempel och livfulla illustrationer. En mycket spännande "ögonöppnare"!

I hired Kerstin Alex Elfving as a keynote speaker for our Scandinavian conference and she gave a memorable and interactive speech about many aspects of how to emphasize your communication with your voice and posture. With her wonderful presence, powerful stories, enjoyable exercises and sharpe expertise, she exceeded by far our expectations and brought us to new insights. I warmly recommend her to anyone who need to spice up a conference.

Elfving är en helgjuten pedagog alla blev mötta där de var. Att bli sedd och transformerad betydde mest av allt.

Nivån helt rätt och en mix av utmaningar, teori, närvaro och en smittande energi. Patos och livskraft !

Tack för en fantastisk kurs som gjort att jag upptäckt och i praktiken tagit klivet in i RÖSTENS värld !

Kerstin är en mycket fängslande person och uppenbarligen mycket skicklig i det hon gör. Jag kan inte annat än beundra hennes förmåga och egenskaper. Den värld hon kommer ifrån är så vitt skild ifrån den värld de flesta av oss lever i, i vilken vi totalt bortser från behovet av att s.a.s. vårda själen.
Det kanske låter konstigt men det stora intrycket för mig ligger i insikten att det finns en stark koppling mellan välbefinnande och kommunikation det finns ett stort värde i den typ av mänsklig kommunikation som hon förespråkar. Om vi med hjälp av henne kan få till, inte bara en mer kreativ kommunikation, men också en bättre relation mellan oss människor och anställda på Ericsson, så är det nog mycket värt.

Detta var inte alls vad jag hade tänkt mig Mycket roligare, och tänk vad användbart !

Innehåll, upplägg och pedagogiska färdigheter har samverkat på ett utmärkt sätt. Dessutom en stor inlevelse och förmåga att hantera de ömma, svåra punkterna inom oss alla.

Vad är EnTeLeKi?

Enteleki är ett filosofiskt begrepp av Aristoteles och entelekiprocessen skildrar "det fullständiga och fulländade förverkligandet av det som tidigare existerade som potentiell möjlighet".
Enteleki är det förhållningssätt som t.ex. Michelangelo använde sig av för att underlätta sin uppgift; Istället för att påtvinga den motspänstiga marmoren sin vilja var han dess tjänare och högg fram den skönhet som låg dold under ytan. Han tänkte sig att den perfekta formen redan fanns inne i stenen.
Även romarna hade ett speciellt uttryck, solvitas perambulum, = problemlösning medan du går/är i rörelse. Man hade sinne för den kreativa intelligensens huvudsakliga faktor; Förmågan att använda de båda hjärnhalvornas olika färdigheter i samklang med varandra.

Enteleki är här även ett firmanamn och som sådant laddat med kreativitetens fundamentala ingredienser:
En - Närvaro (se Entusiasm, Engagemang m fl)
Tele - Kommunikation
Lek - Kreativitetens drivkraft
Ki - Livsenergi

EnTeLeKi skräddarsyr seminarier och kursdagar för företag/organisationer/arbetsgrupper kring temat "Kreativ kommunikation" - vilket innefattar bl.a. mellanmänsklig dynamik, inre/yttre kroppsspråk, röstteknik, framställningskonst. EnTeLeKi erbjuder även individuella konsultationer i kreativ coaching, psykosyntesterapi, röst och/eller sångträning samt improvisationskonst och scenframställning.
EnTeLeKi är samarbetspartner med A Ståhlberg i föreläsningen/seminariet "Var kreativ, människa!" samt i uppdrag gällande kreativt arbetsliv och innovativt entreprenörskap.

Dionysos (bilden ovan t h), är, i den grekiska mytologin, livslustens och fruktbarhetens gud. Ariadne (sedermera Dionysos maka) är kungadottern som visade vägen ut ur labyrinten genom att använda ett garnnystan. Förenklat uttryckt; terapi handlar om att återfinna livslusten och "nysta upp den röda tråden genom livslabyrinten". Leoparden är Instinkt, Kraft och Integritet

 

EnTeLeKi
Erstagatan 24, 2 tr, S-116 36 Stockholm
Tel/fax: 08 - 644 37 26

E-post:
info@enteleki.com