Till första sidan

6d: Då smärtans motivation övergår i viljans intention

Mycket förenklat uttryckt kan sägas att de delar inom oss som blivit förnekade eller står i smärtsam konflikt med såväl vår inre som yttre värld - är bärare av potentiell livsenergi som härvidlag pockar på att införlivas inom Självets ständigt manifesterande syfte.
Då vi har kunnat "hämta hem" den potential som en gång förnekats i det förflutna, avtar drivkraften att identifiera oss med smärtan, oron etc. Jaget kan således disidentifiera sig från det psykologiska innehållet och nå kontakt med den inneboende Viljan.
De terapeutiska metoder som kan användas kan vara olika former av kontemplation och imagination, konstnärliga uttryck, kroppsmedvetenhet, mental träning och emotionell integrering.
Motivationens drivkrafter styrs av våra delpersonligheter medan jagets vilja (se tidigare definition av jaget) når kontakt med nivån av Intention dvs. möjligheten att välja.
Intentionen är en viljeakt som kan inge modet att fortsätta processen trots vårt inre motstånd.
Klienten kan börja känna "vittringen" av det utvecklingssteg som vill träda fram - och vill röra sig "till" en större förmåga till t.ex. kärlek istället för "bort" från rädslan för sårbarhet.

Då vi med vårt medvetande säger "Ja" till att "ha en relation till vår potential", trots vår personliga prägling och våra överlevnadsstrategiers rädslor - aktiveras ett utvecklingsflöde. På det personliga planet tycks synkronicitet och proportionella utmaningar komma oss till mötes. En inre respons tycks samarbeta med våra yttre ansträngningar.
Självet är s.a.s. den egentliga "vägledaren" och terapeutens arbete är att med kunnighet och lyhördhet assistera i den syntesalstrande dynamik som uppstår mellan Självets kreativa impulser och personlighetens psykologiska uppgörelser.

"Jag kallar förmågan att klara av mitt liv utan att bita ihop tänderna och utan att svettas för "suveränitet".
Den skiljer sig mycket från uppmärksamheten hos en person som är angelägen att avsluta det han håller på med. Det är en uppmärksamhet som är helst självständig, som ger sitt föremål näring men samtidigt lätt kan lämna det när livet kräver det.
Ibland måste jag t.ex. stiga upp på nätterna för att ge mitt barn mat.
Utan suveränitet skulle jag vara mycket sömnig och jag skulle inte ha lust att mata henne.
I en stund av suveränitet kan jag lätt lämna min sömnighet bakom mig och ta emot livet hur det än visar sig.
Det är en storartad, upplyftande upplevelse: I det ögonblicket ÄR livet det här barnet, och i det ögonblicket tar jag emot det barnet.
Jag tar emot livet vilken dräkt det än bär."

(Ferrucci)

Övriga fördjupningstexter

Artikel 1: Vem söker sig till psykosyntesterapi?
Artikel 2: När vårt patos tenderar till patologi
Artikel 3: Psykologins vardagliga mysterieskola
Artikel 4: Centrala begrepp - en ordlista
Artikel 5: Vem var Roberto Assagioli?
Artikel 6a: Bli Den Du Är - ett psykosyntesterapeutiskt förhållningssätt
Artikel 6b: Att mötas i session - det bifokala seendet
Artikel 6c: Självets syfte genom personlighetens motivation
Artikel 6d: Då smärtans motivation övergår i viljans intention

 

EnTeLeKi
Erstagatan 24, 2 tr, S-116 36 Stockholm
Tel/fax: 08 - 644 37 26

E-post:
info@enteleki.com