Till första sidan

6c: Självets syfte genom personlighetens motivation

Få klienter kliver in i terapirummet och yttrar något i stil med "Jag erfar att mitt Själv vill integrera delar av min personlighet"...Tvärtom!

I livets scenario yttrar sig detta som en personlig kris, relationstrubbel, stagnation, oro, förvirring etc.etc. Obehag och smärta är våra drivkrafter, vår motivator för att söka någon form av förändring. I det läget vill vi gärna, som klienter, röra oss bort från symtomet. Det är förståeligt om vi vill "fixa tillvaron". Ur terapeutens perspektiv är det naturligtvis viktigt att bemöta klienten med all den empati och fundamentala acceptans som behövs men också att börja klarlägga klientens historia och hur det förflutna inverkar på och upprepas i nuläget. A och O är hur klienten själv uttrycker sitt syfte med processarbetet.

Under den fas då vi kan behöva "återbesöka" det förflutna kan ett flertal metoder förekomma ; samtal, association, familjesystemsanalys, regressionstekniker, visualisering, att skriva självbiografiska texter, symbolbilder och gestaltande rollspel.

"Som matematikern förgäves grubblar på cirkelns kvadratur och inte finner, trots all sin möda, formeln han behöver, så ville jag, ställd inför denna nya, sällsamma syn, förstå hur bilden ingick i cirkeln och med den kunde förenas.
Så högt bar icke mina egna vingar; då genombävades med ens mitt sinne som av en blixt, och önskningen blev uppfylld.
Här svek den höga fantasins krafter, men likt ett hjul som framdrivs jämnt och säkert, följde nu all min längtan och min vilja den Kärlek som rör sol och andra stjärnor."

( Dante Alighieri)

Övriga fördjupningstexter

Artikel 1: Vem söker sig till psykosyntesterapi?
Artikel 2: När vårt patos tenderar till patologi
Artikel 3: Psykologins vardagliga mysterieskola
Artikel 4: Centrala begrepp - en ordlista
Artikel 5: Vem var Roberto Assagioli?
Artikel 6a: Bli Den Du Är - ett psykosyntesterapeutiskt förhållningssätt
Artikel 6b: Att mötas i session - det bifokala seendet
Artikel 6c: Självets syfte genom personlighetens motivation
Artikel 6d: Då smärtans motivation övergår i viljans intention

 

EnTeLeKi
Erstagatan 24, 2 tr, S-116 36 Stockholm
Tel/fax: 08 - 644 37 26

E-post:
info@enteleki.com