Till första sidan

6b: Att mötas i session - det bifokala seendet

Centralt för terapeutens förhållningssätt är att upprätthålla en närvaro som innebär ett s.k. bifokalt seende ("bifocal vision"). Detta innebär att se klienten i ett helhetsperspektiv som inkluderar både Självets och personlighetens dimension.

Ett endimensionellt perspektiv skulle alltså innebära att enkom bemöta personligheten i skenet av den aktuella problematiken . Hårdraget skulle man kunna säga att personen identifieras med problematiken.

Ett bifokalt perspektiv undviker eller bagatelliserar inte problematiken men håller, implicit, möjligheten att där kan finnas ett underliggande utvecklingssyfte som behöver ses i ljuset av Självet.

Vilken utvecklingspotential söker uttryck genom den friktion/utmaning som finns inom problematiken ? Vad behöver "dö" (ett förhållningssätt/en överlevnadsstrategi som inte längre gagnar) för att en ny medvetenhet skall kunna "födas" ?

"NAMASKARA (sanskrit) betyder "Jag hälsar det gudomliga hos dig.'"

En något friare översättning kan vara: "Jag hälsar den inre skönheten hos dig."

En mer utförlig och betydligt friare tolkning skulle kunna vara: "Oberoende av den omständigheten att du irriterar mig, att jag inte tål dig i min närhet, att jag vantrivs när jag är tillsammans med dig, att jag inte delar dina åsikter, att jag faktiskt tror att du är en hopplös drummel och så vidare och så vidare, hälsar jag den inre skönheten hos dig; En skönhet som jag någon gång kan ha uppfattat eller som jag, om jag aldrig har uppfattat den, efter moget övervägande förutsätter finns där - mystisk, uråldrig, opåverkad av vad vi just nu kan ha för oss, och utan mått och gräns."

(Ferrucci)

Övriga fördjupningstexter

Artikel 1: Vem söker sig till psykosyntesterapi?
Artikel 2: När vårt patos tenderar till patologi
Artikel 3: Psykologins vardagliga mysterieskola
Artikel 4: Centrala begrepp - en ordlista
Artikel 5: Vem var Roberto Assagioli?
Artikel 6a: Bli Den Du Är - ett psykosyntesterapeutiskt förhållningssätt
Artikel 6b: Att mötas i session - det bifokala seendet
Artikel 6c: Självets syfte genom personlighetens motivation
Artikel 6d: Då smärtans motivation övergår i viljans intention

 

EnTeLeKi
Erstagatan 24, 2 tr, S-116 36 Stockholm
Tel/fax: 08 - 644 37 26

E-post:
info@enteleki.com